ფედერაციის წევრები

ფედერაციის პრეზიდენტი

ზაზა მიქაძე

ელ.ფოსტა: president@geo-golf.ge


ფედერაციის ვიცე პრეზიდენტი

მიშა ძაძამია

ელ.ფოსტა: mdzadzamia@geo-golf.ge


ვიცე პრეზიდენტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობა და პროგრამების მართვა

ანდრო შილაკაძე

ელ. ფოსტა: ashilakadze@geo-golf.ge