ღონისძიებები

ღონისძიებები

 2017-11-17    დასრულებული
სომხურ-ამერიკული ჯანმრთელობის ცენტრის წარმომადგენლების ვიზიტი სხივური მედიცინის ცენტრში
 2017-11-28    დასრულებული
თურქი ნეიროქირურგის კონსულტაციები სხივური მედიცინის ცენტრში
 2017-11-09    დასრულებული
Elekta-ს სადისტრიბუციო წარმომადგენლობების თანამშრომელთა ვიზიტი
 2017-10-30    დასრულებული
სხივური მედიცინის ცენტრის და თბილისის ონკოლოგიური დისპანსერის ექიმების შეხვედრა
 2017-10-19    დასრულებული
სხივური მედიცინის ცენტრის და დავით ტატიშვილის სამედიცინო ცენტრის ექიმების შეხვედრა
 2017-10-13    დასრულებული
თურქი ორთოპედ-ტრავმატოლგის კონსულტაციები სხივური მედიცინის ცენტრში
 2017-10-13    დასრულებული
სხივური მედიცინის ცენტრი ჯანმრთელობის ფესტივალზე
 2017-08-22    დასრულებული
სამეცნიერო კონფერენცია - „მოწინავე რადიაციული მედიცინა“.